Zdrowy Sen

Oddychanie tylko w małym zakresie zależy od naszej woli. Na co dzień nie jesteśmy świadomi mechanizmów nim rządzących. Nasze przekonanie o możliwości jego kontrolowania opiera się jedynie na zdolności przyspieszenia, zwolnienia czywstrzymania oddechu. Podczas snu jednak kontrola mózgu (a konkretnie korymózgowej) nad snem całkowicie wygasa, zwalniając miejsce dla złożonych mechanizmów kontroli neurohormonalnej.

Zaburzenia snu oraz zaburzenia oddychania podczas snu stają się obiektem zainteresowania coraz większej grupy lekarzy, z uwagi na ich ogromny wpływ na zdrowie pacjentów oraz oczywiste powiązania z rozwojem innych chorób przewlekłych.

Poznanie związku obturacyjnego bezdechu sennego (OBS) z chorobami kardiologicznymi, neurologicznymi, psychiatrycznymi, hormonalnymi, diabetologicznymi, gastrologicznymi, urologicznymi, hematologicznymi, socjoekonomicznymi umożliwia skuteczną prewencję tych powikłań oraz zmniejszenie liczby zgonów nimi spowodowanych.

Dzięki dzisiejszej nowoczesnej diagnostyce jesteśmy w stanie szybko i poprawnie diagnozować zaburzenia oddychania podczas snu, w tym OBS. Dajemy zatem pacjentowi i jego lekarzowi możliwość właściwego wyjaśnienia przyczyn zgłaszanych objawów chorobowych jak również ustalenia najwłaściwszego sposobu leczenia

Zmęczenie, senność, depresja – to nie tylko stygmaty stresu w życiu XXI wieku. To objawy zaburzeń równowagi organizmu, która w znacznej mierze zależy od zdrowego snu.